De invloed van het Romeinse recht op het hedendaagse Nederlands recht

De invloed van het Romeinse recht op het hedendaagse Nederlands recht Inleiding Het Romeinse recht bevat de eerste codificatie van rechtsregels in de Europese rechtsgeschiedenis. Al in 451 voor Christus werd de Twaalftafelenwet gemaakt, waarin voornamelijk civiele wetten en gewoonterecht werd opgeschreven[1]. Het Romeinse recht heeft veel te danken aan de Twaalftafelenwet. Tussen 529 en … Meer lezen