De invloed van het Romeinse recht op het hedendaagse Nederlands recht

Inleiding Het Romeinse recht bevat de eerste codificatie van rechtsregels in de Europese rechtsgeschiedenis. Al in 451 voor Christus werd de Twaalftafelenwet gemaakt, waarin voornamelijk civiele wetten en gewoonterecht werd opgeschreven[1]. Het Romeinse recht heeft veel te danken aan de Twaalftafelenwet. Tussen 529 en 534 liet keizer Justinianus I het Corpus Iuris Civilis, de Digesta … Meer lezen

Boekreview – De dood van Hitler, het ware verhaal

Geschreven door Jean-Christophe Brisard en Lana Parshina In deze review zal het boek De dood van Hitler, het ware verhaal worden beoordeeld. De review kan spoiler-alerts bevatten. Achtergrond van de schrijvers Jean-Christophe Brisard is in 1971 geboren in Frankrijk. Brisard heeft een graad in geopolitiek en geschiedenis, kennis waarvan hij later in zijn carrière gebruik … Meer lezen