financierders

Derdenbescherming bij voorbehouden pandrechten

Probleemstelling en deelvragen Voorbehouden pandrechten lijken een goede manier om zekerheid te krijgen voor de pandhouder. Derdenbescherming kan er wellicht voor zorgen dat zo’n voorbehouden pandrecht vervalt, wat voor de pandhouder problematisch is. Er is immers geen zekerheid meer dat de pandhouder bijvoorbeeld zijn lening krijgt terugbetaald. In de thesis zal dit probleem nader worden […]

Schuiven naar boven