De invloed van biopolitiek op de politiek van klimaatverandering in het Antropoceen

Inleiding Volgens het KNMI is de ‘kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte de laatste jaren toegenomen’[1]. De samenleving kan veel schade oplopen door de extreme weersomstandigheden; computerberekeningen laten zien dat in de 21e eeuw het klimaat extremer wordt[2]. In de zomer van 2021 zijn al enkele voorbeelden van klimaatverandering zichtbaar: zo … Meer lezen

Blog

Blog over diverse onderwerpen Bespaartips – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/bespaartips  Dementie – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/dementie Films – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/films Filosofie – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/filosofie Geschiedenis – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/geschiedenis Recht – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/recht Voeding – https://www.adviezenallerhande.nl/category/blog/voeding

De strafrechtvaardiging in coronatijd

Probleemstelling: In dit paper zal worden ingegaan op bestraffing en de rechtvaardigingstheorieën die bestaan bij het bestraffen van individuen of groepen mensen. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden rondom corona zal worden beschreven hoe de strafrechtvaardigingstheorieën praktisch functioneren. De Nederlandse overheid probeert via onder meer boetes de genomen coronamaatregelen af te dwingen. Vanaf 26 … Meer lezen

Rechtvaardige maatregelen en straffen? Maat, dat gaan we regelen

1 april 2021 Rechtvaardige maatregelen en straffen? Maat, dat gaan we regelen De avondklok begint bij sommigen flink tegen te staan, spontaan naar de bioscoop gaan is nog niet mogelijk en slenteren door de winkelstraat heeft weinig zin door beperkte toegang in de meeste winkels. Nieuwsberichten over nieuwe coronavarianten en een mogelijke derde golf doen … Meer lezen

Een korte beschouwing van een omstreden geslacht: mannen

Een korte beschouwing van een omstreden geslacht: mannen Inleiding Eind oktober 2018 was de omstreden Canadese psycholoog Jordan Peterson te gast aan de UvA, waarop door veel medewerkers kritiek is geleverd.[1] Bij het discussieplatform Room for Discussion worden verschillende ‘spraakmakende figuren en opinieleiders uitgenodigd’[2]. Vanwege zijn vermeende extreemrechtse ideeën hebben ruim 75 medewerkers bezwaar gemaakt … Meer lezen

Boekrecensie Carl Schmitt – Een doorgeslagen, antidemocratische nazi of een realistische en scherpzinnige analyticus ten aanzien van de democratie?

Carl Schmitt – Een doorgeslagen, antidemocratische nazi of een realistische en scherpzinnige analyticus ten aanzien van de democratie? Vooraf: in deze recensie zal het boek Parlement, Democratie, Dictatuur – om de moderne massademocratie te begrijpen moeten liberalisme en democratie van elkaar worden gescheiden centraal staan (Boom Kleine Klassieken, 135 pagina’s inclusief noten en €12.00). Inleiding … Meer lezen

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in tijden van crisis – actueel aan de hand van COVID19

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in tijden van crisis – actueel aan de hand van COVID19 Inleiding Sinds eind 2019 / begin 2020 overheerst het relatief nieuwe COVID19 c.q. coronavirus het nieuws. De besmettelijke ziekte heeft wereldwijd al voor ruim 94.501.892 bevestigde slachtoffers en 2.022.279 bevestigde doden gezorgd.[1] Gezien het groot aantal slachtoffers en doden is de … Meer lezen

De invloed van het Romeinse recht op het hedendaagse Nederlands recht

De invloed van het Romeinse recht op het hedendaagse Nederlands recht Inleiding Het Romeinse recht bevat de eerste codificatie van rechtsregels in de Europese rechtsgeschiedenis. Al in 451 voor Christus werd de Twaalftafelenwet gemaakt, waarin voornamelijk civiele wetten en gewoonterecht werd opgeschreven[1]. Het Romeinse recht heeft veel te danken aan de Twaalftafelenwet. Tussen 529 en … Meer lezen

De stand van de democratie – mogelijke verbeteringen: voorstel van Van Reybrouck

De stand van de democratie – mogelijke verbeteringen: voorstel van Van Reybrouck Inleiding De democratie is een staatsvorm met een lange geschiedenis: in het oude Griekenland werden al vormen van democratie gebruikt. Na enkele revoluties in de 18e eeuw hebben veel landen in voornamelijk het westen een vorm van democratie ingevoerd, waarbij met name gebruikt … Meer lezen

Filosofie

Kortgezegd is filosofie/wijsbegeerte een theoretische discipline doe jet verlangen en streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Tegenwoordig wordt filosofie in het spraakgebruik ook gebruikt om een levensbeschouwing of iemands uitgangspunten aan te duiden. In de blogs wil ik filosofen vanaf de Griekse oudheid tot en met de hedendaagse filosofie beschrijven. Hopelijk halen jullie inspiratie uit … Meer lezen