Boekreview King, Warrior, Magician, Lover – Rediscovering the archetypes of the mature masculine

Geschreven door Robert Moore en Douglas Gillette

In deze review zal het boek Boekreview King, Warrior, Magician, Lover – Rediscovering the archetypes of the mature masculine worden behandeld. De review kan spoilers bevatten.

Achtergrond van de schrijvers

Robert Louis Moore (13 augustus 1942 – 18 juni 2016) was een Amerikaanse Jungiaanse analist en een consultant met een privépraktijk in Chicago. Hij was een professor Psychology, Psychoanalyse en Spiritualiteit aan de Chicago Theological Seminary, een analytisch trainer aan de C.G. Jung Institute of Chicago en onderzoeksdirecteur aan het Institute for the Science of Psychoanalysis. Moore heeft verschillende boeken geschreven over psychology en spiritualiteit en heeft internationaal lezingen gegeven over het neo-Jungiaanse paradigma. In 2016 vermoorde Moore zijn vrouw en pleegde daarna zelfmoord.

Over Douglas Gillette is online minder informatie te vinden, behalve dat hij net als Moore boeken heeft geschreven over Jung, archetypen en dergelijke. Gillette is tevens medeoprichter van the Institute for World Spirituality.

Achtergrond van het boek

In de afgelopen eeuw is feminisme een bekend fenomeen geworden, waarbij vrouwen onder meer voor gelijke rechten met mannen vochten. Over masculiniteit lijkt daarentegen minder bekend en het wordt regelmatig op een negatieve manier beoordeeld. In het boek proberen de auteurs verschillende archetypen van masculiniteit te verklaren en mannen te helpen de schaduwzijde van een archetype te voorkomen. Masculiniteit kan goed uitpakken indien mannen goed met bepaalde kwaliteiten omgaan.

Indeling van het boek

Het boek komt uit 1990, is uitgegeven door HarperOne en is in het Engels geschreven. De toewijding van het boek luidt als volgt: ‘To the poet Robert Bly, who has provided the impetus for a revaluing of the masculine experience.’ Een ander citaat vooraf luidt: ‘Four Mighty Ones are in every Man: a Perfect Unity Cannot Exist but from the Universal Brotherhood of Eden, The Universal Man, to Whom be Glory Evermore. Amen’ – William Blake, The Four Zoas. Het boek bestaat uit een voorwoord, erkenningen, een introductie, twee delen met beide vier hoofdstukken, een conclusie en een selectie aan geselecteerde boeken. In totaal heeft het boek 160 pagina’s.

Inhoud van het boek

In het eerste deel wordt de wording van jongen naar man beschreven en het verschil in psychology daartussen. Hoofdstuk 1 beschrijft de crisis van het rituele proces van masculiniteit: in een aantal niet-Westerse culturen wordt het proces van jongen naar man via een ritueel afgehandeld, terwijl in het Westen niet geheel duidelijk is hoe jongens een man worden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de potentie van masculiniteit beschreven en in hoofdstuk 3 en 4 volgen respectievelijk de Boy Psychology en Man Psychology.

In het tweede deel volgt het ontrafelen van de mannelijke psyche aan de hand van de vier archetypen van volwassen masculiniteit: de koning, de strijder, de tovenaar en de minnaar. Hierbij wordt eerst beschreven wat het archetype inhoudt, vervolgens volgt er een historische achtergrond. Daarna wordt de archetype in zijn volledige wasdom beschreven, net als de schaduwzijde van de archetype. Tot slot wordt beschreven hoe iemand de archetype kan ‘bereiken’.

Conclusie

Ondanks dat het boek in Engels geschreven is, was het verhaal grotendeels goed te volgen. De crisis in masculiniteit, de archetypen en de inhoud daarvan zijn op en duidelijke wijze omschreven. Het boek biedt een ander perspectief op masculiniteit/mannelijkheid dan soms op (social) media wordt omschreven. Daarom is het voor eenieder goed om dit boek te lezen, zodat er vanuit een ander perspectief naar mannelijkheid wordt gekeken.

Cijfer: 7/10

Plaats een reactie

achttien + twaalf =