Boekreview – Inleiding constitutioneel recht

Inleiding constitutioneel recht

Geschreven door Prof. mr. P (Paul). P.T. Bovend’Eert

In deze review zal het boek Inleiding constitutioneel recht worden beoordeeld. De review kan spoiler-alerts bevatten.

Achtergrond van de schrijver

Paul Bovend’Eert is op  26 juni 1957 geboren in Venlo en is hoogleraar op het rechtsgebied Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Gymnasium A aan het St. Thomascollege in Venlo, waarna Bovend’Eert vanaf 1975 Nederlands recht studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1981 rondde hij de studie af met het doktoraal II-examen Nederlandse recht. Vervolgens ontving Bovend’Eert voor zijn afstudeerscriptie ‘Kabinetscrisis en kabinetsformatie sinds 1945’ de facultaire scriptieprijs. Daarna was hij vanaf 1982 werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, waarbij Bovend’Eert een proefschrift afrondde met hulp van Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann.

Enkele jaren later (in april 1988) promoveerde Bovend’Eert tot doctor in de rechtsgeleerdheid door een proefschrift, met als titel: ‘’Regeerakkoorden en regeringsprograms.’’ Vanaf 1 januari 1988 was hij werkzaam als universitair docent en universitair hoofddocent Staatsrecht bij de faculteit rechtsgeleerdheid. Van 1994-2001 was Bovend’Eert werkzaam als lid van het faculteitsbestuur, bovendien was hij vice-decaan onderwijs. Vanaf 1 oktober 1999 werd Bovend’Eert benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht ‘’Staatsrecht, in het bijzonder rechterlijke organisatie en rechtspleging.’’. Op 1 december 2000 sprak hij zijn oratie uit, met als titel ‘’Benoeming en ontslag rechters.’’ Sinds 2001 is hij als hoogleraar Staatsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit. Van 1 januari 2009 tot 1 september 2010 was Bovend’Eert opnieuw lid van het faculteitsbestuur en wederom als vice-decaan onderwijs. Van 1 september 2010 tot 1 september 2014 was hij de decaan van de rechtenfaculteit.

Enkele boeken die hij geschreven heeft, zijn Het Nederlandse parlement, Inleiding constitutioneel recht, Grondwet Tekst & Commentaar, inclusief het Statuut met Commentaar en Constitutional law of the 28 EU Member States.

Achtergrond van het boek

Het staatsrecht oftewel constitutioneel recht ziet kortweg op de inrichting van de Staat. De Grondwet en het Statuut zijn belangrijke staatsrechtelijke rechtsbronnen: dit betekent dat er veel regels op het gebied van staatsrecht in deze wetten te vinden zijn. In het boek wordt ingegaan op de inhoud van de regels. Het staatsrecht heeft enige verbondenheid met het bestuursrecht en het strafrecht, aangezien deze rechtsgebieden alle zien op de bevoegdheden van de Staat en haar onderdelen (zoals de overheid en de gemeentes).

Indeling van het boek

De zevende druk van het boek is geschreven door Paul Bovend’Eert in 2015. In vorige drukken heeft C.A.J.M. Kortmann ook een bijdrage geleverd. Het boek is uitgegeven door Wolters Kluwer en het omslagontwerp is gemaakt door Bottenheft. In het begin van het boek staat een voorwoord, afkortingen ter verduidelijking en in totaal zijn er 14 hoofdstukken. In totaal heeft het boek 270 pagina’s.

Inhoud van het boek

In het boek wordt beschreven wat de functie van het Staatsrecht is en komt de geschiedenis van de Nederlandse Staat kort aan bod. Bovendien worden onder meer de Koning, regering, de Staten-Generaal, grondrechten, decentralisatie en de federatie van het Koninkrijk der Nederlanden behandeld. Als inleiding is het boek overzichtelijk en begrijpelijk geschreven, waardoor het voor studenten en andere geïnteresseerden een goede basis vormt. Mensen die wat verder gevorderd zijn in de bestudering van het Staatsrecht kunnen het boek gebruiken als handig naslagwerk, maar er zal verder weinig extra verdieping zijn.

Veel staatsrechtelijke onderwerpen worden behandeld en er zijn verwijzingen opgenomen naar verdere literatuur. Dit is een positief punt, aangezien de mogelijkheid bestaat om verder te verdiepen in de onderwerpen. Er wordt ook regelmatig verwezen naar rechtspraak en wetgevingshandelingen, waardoor over specifieke onderwerpen verder kan worden geleerd.

Conclusie

Al met al zorgt het boek voor een goede basis in het Staatsrecht. De schrijfstijl is duidelijk en begrijpelijk, qua inhoud is het ook goed te begrijpen. Voor studenten en andere geïnteresseerden is dit boek een goed begin voor het verkrijgen van kennis. In andere boeken van Bovend’Eert is meer informatie te vinden over het Staatsrecht.

Cijfer: 7/10

Plaats een reactie

negentien − veertien =